Författararkiv: admin

Förtydligande om vikten för S40

Med anledning av att det finns frågetecken kring SSKs beslut om vikten för S40, vill vi förtydliga vad vi skrev i vårt senaste brev nu i februari. Vi skrev så här:

”Stockholms Sportvagnsklubb (…) har haft ett avstämningsmöte och för VolvoCupens del handlade detta mest om att diskutera en eventuell justering av reglementet. Det som stod överst var en ev. viktjustering uppåt av S40-bilarna efter modellens resultat under säsongen. Mötet kom fram till att lämna frågan för utvärdering under kommande säsong och då i första hand under den första testhelgen innan allt drar igång på riktigt. För dig som redan tävlar i VolvoCupen vill vi understryka betydelsen av att din bil har rätt och reglementsriktig vikt vid alla tillfällen den vistas på banan. Inget nytt egentligen, men vi strävar efter så rättvisa tävlingar som möjligt och därför är det extra viktigt att alla sköter detta på ett korrekt sätt. Visar det sig sedan att en justering behöver göras, kommer detta att ske under den första eller andra tävlingen i år.”

Vi är ledsna om vi inte har varit tillräckligt tydliga med vad som gäller för S40 och vikten inför säsongsstarten. SSK har beslutat att lägga på 38 kg för att balansera resultatet från förra säsongen, men man har också sagt att man kommer att bedöma S40:s konkurrenskraft under i första hand den första testhelgen och därför är det viktigt att ni som vill tävla i S40 lastar i dessa 38 kg, så att ni testar med rätt vikt i bilen. Med testresultatet som utgångspunkt, har SSK lovat att ta ett beslut om den slutliga vikten på för S40 under den första eller andra tävlings-helgen.

Nu är det bara ca 40 dagar kvar. Vi ses snart!

VolvoCupen har ordet – januari 2014

Sommaren 2013 var en fantastisk sommar som bjöd på spännande racing med täta byten på prispallen. Men det var också en tid när det kom fram många, friska och spännande idéer om hur VOC Racing skulle kunna utvecklas och öka intresset för klassen.

När säsongen började lida mot sitt slut, bestämdes att SSK skulle kalla till ett möte för alla som var intresserade av klassen och dess utveckling. Detta möte ägde rum den 23 november och intresset var stort – över 20 personer ville vara med och diskutera och dra sitt strå till stacken. Allt för att göra VOC Racing till den mest intressanta klassen om man vill få ut max av varje satsad krona.

VOC Racing förresten – vem utanför de närmast sörjande visste vad det var?

På mötet bestämdes att en styrelse skulle tillsättas för att skapa en plan och se till att denna genomfördes med ordning och reda som ledord och att den leder till en utveckling av klassen till gagn för både de tävlande och SSK. Båda är ju beroende av varandra.

Styrelsens beslöt att prioritera kvalitetsförbättringar när det gäller reglementen, besiktningar och efterkontroller, men också sponsorarbete och PR och den fick följande sammansättning:

Ordförande (delat) Håkan Malmborg
Jan Johansson
Tekniskt reglemente Mikael Pettersson
IT Anders Rhåhult
Sponsor Mats Gille, 0733 60 12 23
PR Magnus Krokström
Stefan Larsson

Med stor entusiasm tog sig alla an sina nya arbetsuppgifter för att ha något att jobba vidare med inför det första mötet i mellandagarna. Mycket var gjort och ännu mer planerades att bli gjort. Inte minst skulle ett möte bokas med SSK för att presentera våra tankar och idéer, men också lyssna på vad de hade för planering och tankar kring kommande säsong i allmänhet och klassen i synnerhet. Mötet var mycket positivt och vi känner att klassen och SSK har en bred samsyn, vilket bådar gott inför den säsong som bara ligger några få månader bort.

Så här långt har nu det viktiga sponsorarbetet startat och Mats Gille jobbar intensivt med detta. Magnus Kroken Krokström och Stefan Larsson har lagt in högsta växeln när det gäller att ta fram trycksaker och digitala presentationer som vi kan använda i alla situationer där vi möter någon som vill prova på klassen eller kanske rent av en blivande sponsor.

Janne Johansson har som tidigare meddelats tagit tre olika tävlingsbilar från säsongen 2013 till Trollspeed för att köra dom på rullande landsväg med syfte att skapa så lika förutsättningar som möjligt. Protokollet finns tillgängligt för alla som vill se.

Vi har föreslagit en del justeringar i reglementet vilket vi skickat till SSK. Eric Emanuelsson håller som bäst på att finjustera det sista ihop med Mikael Lången Pettersson. Reglementet kommer inom kort och presenteras här på hemsidan liksom på SSK:s hemsida. Länken hittar du här intill.

Mikael, Janne och Håkan Malmborg har reviderat protokollen för besiktning av bilarna så att fler och vassare efterkontroller kan göras. Dessutom jobbar de med att skapa en handfast handlingsplan för samtliga rutiner som skall föreslås gälla när det handlar om kontroller av tävlingsbilarna före, under och efter varje tävling.

Och sist men inte minst – vår hemsida sköts professionellt av Anders Rhåhult som jobbar febrilt med att göra alla olika viljor till lags. Heder åt Anders!

Avslutningsvis pratade vi i början om VOC Racing och frågade om någon utanför de tävlande vet vad VOC Racing står för. Vi tror inte att detta är särskilt känt för många – allra minst våra tilltänkta sponsorer – så därför har klassen från och med nu det självklara namnet – VolvoCupen!

Vår fräcka logotype ser du överst på sidan och vi hälsar dig också välkommen till vår Facebooksida med samma namn.

Nu kör vi på och vi lovar återkomma med massvis av ny och spännande information så fort som möjligt. Lägg volvocupen.se till dina favoriter så missar du inget!

FÖRARFÖRENING

VolvoCupen är en klass för olika Volvomodeller. Tanken är att man ska kunna tävla med olika modeller, på lika villkor.

Klassen drivs av Stockholms Sportvagnsklubb–SSK. VolvoCupen är den största klassen och den erbjuder amatörer och nybörjare möjligheter att tävla på rättvisa och ekonomiskt försvarbara villkor. Den har även fostrat många framgångsrika förare genom åren.

Lördagen den 23 november träffades ett 20-tal personer för att diskutera hur VolvoCupen kan stärkas och profileras för att förbättra förarnas och intressenters möjligheter att utveckla klassen.

Mötet kom att behandla ett stort antal frågeställningar, där kreativiteten till nya lösningar kom att överträffa förväntningarna. Ett antal konkreta förslag gällande marknadsföring, sponsorstöd, ekonomi och tekniska reglementen kommer att gås igenom den närmsta tiden.

Vid mötet beslutades att bilda en förarförening med följande personer i styrelsen.

Ordförande Håkan Malmborg
Jan Johansson
Tekniskt reglemente Mikael Pettersson
IT Anders Rhåhult
Sponsor Mats Gille, 0733 60 12 23
PR Magnus Krokström
Stefan Larsson

Föreningen kommer fortlöpande att lägga ut information på hemsidan och facebook. (VolvoCupen)

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på hemsidan under Kontakter som kommer inom kort.

// Styrelsen för VolvoCupen

Förändringar i VOC reglementet för 2014

SSK / Stockholms Sportvagnklubb har haft ett styrelsemöte den 2 december som bland annat diskuterades några förändringar i reglerna för VOC racing som vi har lämnat in till förslag tidigare.

Förklaringen som vi fick från en av ledarmötena var att ge de som bygger nya bilar och de som går igenom sina bilar under vintersäsongen får en snabb respons på resultatet av hur SSK diskuterade.

Därmed det snabba telefonsamtalet om vilka förändringar i regelverket som kommer att gälla för 2014.

SSKs styrelse bestämde följande att inte göra några större förändringar i nuvarande regler för VOC racing under innevarande regelperiod.

SSK kommer att skriva ner och ge ut regelförändringarna i skrift i mitten av januari på www.sskserien.se hemsida.

Vad som bestämdes är att:
• Ingen förändring på Volvo 850 reglementet
• Viktförändring för S 40 reglementet
• Byte av grenrör och insug för 940 reglementet kommer att godkännas.

Beslutet var enhetligt i SSKs styrelse

// Styrelsen i VOC Racing

Möte VOC Racing

Mötet blir på Syllerstorpett i Ödeshög.

Start 10:30 med kaffe och fralla
Lunch 12:30
Avslutas vid 15-tiden, allra senast 16:00

Syftet med mötet är att diskutera VOC Racings utveckling, förarförening etc.

Förslag på agenda:

– VOCRacings förarförening (skall vi ha en, och vad ska den göra, arbetssätt, ansvar, ansvarig etc)
– Hur får vi fler förare till klassen?
– Hur får vi in fler klass-sponsorer, aktiviteter tillsammans med sponsorer etc
– Utnyttjande av sponsormedel (vad ska vi använda den pott pengar som vi valt att behålla inom VOC?)
– Tekniska regler inför 2014. Förslag på förändringar i reglementet att lämna till SSK’s styrelse.
– Övriga frågor.

Senast fredagen den 15 nov måste vi veta vilka som avser att äta lunch så att vi kan
beställa maten. Anmälan görs till ordf@sskracing.com.

Notera att mötet avser att diskutera VOC Racing, inte SSK, och Laban och Magnus är inte
där som representanter för SSK utan som intressenter i VOC Racing.

Inför 2014

Har fått ett datum för när det är planerat en träff för att diskutera 2014.
Datum: lördag 23 november
Tid: 11.00
Plats: utmed E4:an öster om vättern, kommer informeras senare.

För er som tänker komma kan ni maila Laban på ordf@sskracing.com

Effektmätning VOC Racing

Det tekniska reglementet för VOC Racing är under revidering för den kommande perioden 2014-16. För att få ett bättre underlag vad gäller effekter och eventuellt behov av justering av min-vikter har effektprov genomförts.
Genom välvilligt bemötande från Trollspeed i Trollhättan kunde därför tre olika bilar köras på deras väl kalibrerade rullar. Torsdagen 10 oktober genomfördes därför mätning av tre olika biltyper inom en tidsrymd av cirka två timmar. De bilar som kördes var:

Bil Ägare Resultat Min vikt
Volvo 940 Jan Johansson max 156,9 hk/205 Nm 1 180 kg
Volvo S40 Marcus Larsson max 169,8 hk/196 Nm 1 152 kg
Volvo 855 Micke “Lången” Pettersson max 170,3 hk/229 Nm 1 265 kg

VOC Compare
VOC 940
VOC S40
VOC 850

Effekt och moment visas sammanlagrat för alla tre bilarna på ovanstående diagram. De min-vikter som nuvarande regler anger finns angivna för respektive biltyp. Det måste här påpekas att vikt/effekt inte enbart är styrande för en enskild bils prestanda. Väghållningen är av stor betydelse med de begränsade effekter VOC Racing levererar. Förarens betydelse är dessutom avgörande för ekipagets sammantagna konkurrenskraft i klassen.
Denna information är därför bara avsedd att bättre belysa en aspekt i regelskrivandets svåra konst. Målsättningen för reglerna gällande VOC Racing är att på bästa sätt skapa så rättvisa förhållanden som är möjligt för i grunden väldigt olika biltyper.

2014 NÄRMAR SIG :-)

Vi har precis avslutat säsongen 2013 så det känns kanske inte jättenära med 2014, men det är nu vi har intryck och åsikter fräscht i minnet. Bäst att smida medan järnet är varmt! Vi vill flagga för en sammankomst i november.

VOC Racing planerar för en träff där vi diskuterar bra och dåligt under 2013 men ännu viktigare, vad kan vi göra bättre 2014! Plats kommer att bli ”någonstans mitt emellan”, så det passar så många som möjligt. Närmare info kommer inom kort.

Har du saker du vill ventilera så skicka gärna det till Laban som är sammankallande och koordinator. ordf@sskracing.com

Några saker som sannolikt kommer att diskuteras är: Förarförening/teknikgrupp, poängfördelning, intäkter, utgifter, nya förare o.s.v. Ambitionen är att det ska finnas en dagordning innan mötet. Hjälp till att fylla på den. Dina åsikter och idéer är viktiga!

Funderar du på att börja köra VOC är du naturligtvis välkommen att höra av dig för att få del av info.

På återhörande!

/VOC Racing

VOLVO ORIGINAL CUP AVGJORDES I FINALHEATET

Volvo Original Cup (VOC) körde säsongens sista heat, finalen, på Mantorp Park utanför Linköping. Marcus Larsson-Göteborgs MF-Volvo S40 startade finalen från pole position och med ledning i tabellen. Han höll för trycket och kunde köra till sig segern i finalen och segern i VOC.
– Så jäkla skönt att vinna och att det är över, säger Marcus med ett stort leende.

Tvåa i finalen, och i totala tabellen, blev Jimmy Eriksson-Rasbo MK-Volvo S40 efter att ha utmanat Marcus om segern ett par gånger.
– Jag var nära men vågade inte satsa allt på att köra om. Det var för blött och halt utanför idealspår, säger Jimmy.

En tredjeplats i mästerskapet och en fjärde plats i racet blev det för August Krokström-Skene MS-Volvo 855. Detta efter en hård fight med helgens wild-card Christoffer Graff.
– Jag gjorde en bra start som kunde gett mig en andraplats redan på första varvet men marginalerna var inte på min sida och jag kom ut som fyra, säger August Krokström.

Racet inleddes med en start som hade en del omkörningar och lite plåtskrammel. Inte så konstigt med tanke på att racerbanan var regnvåt och alla i fältet satsade på att göra finalen till årets bästa heat! Under racet var det fight om placeringar på flera ställen i fältet. Det var underhållning, som vanligt när VOC kör!

Nu väntar vintervila, men förarna och klassledningen smider redan planer för 2014. En del har även börjat byggen av nya bilar. Klassen diskuterar fortlöpande förbättringar och VOC kommer att fortsätta utvecklas som en av racersveriges bästa klasser!