månadsarkiv: oktober 2013

Inför 2014

Har fått ett datum för när det är planerat en träff för att diskutera 2014.
Datum: lördag 23 november
Tid: 11.00
Plats: utmed E4:an öster om vättern, kommer informeras senare.

För er som tänker komma kan ni maila Laban på ordf@sskracing.com

Effektmätning VOC Racing

Det tekniska reglementet för VOC Racing är under revidering för den kommande perioden 2014-16. För att få ett bättre underlag vad gäller effekter och eventuellt behov av justering av min-vikter har effektprov genomförts.
Genom välvilligt bemötande från Trollspeed i Trollhättan kunde därför tre olika bilar köras på deras väl kalibrerade rullar. Torsdagen 10 oktober genomfördes därför mätning av tre olika biltyper inom en tidsrymd av cirka två timmar. De bilar som kördes var:

Bil Ägare Resultat Min vikt
Volvo 940 Jan Johansson max 156,9 hk/205 Nm 1 180 kg
Volvo S40 Marcus Larsson max 169,8 hk/196 Nm 1 152 kg
Volvo 855 Micke “Lången” Pettersson max 170,3 hk/229 Nm 1 265 kg

VOC Compare
VOC 940
VOC S40
VOC 850

Effekt och moment visas sammanlagrat för alla tre bilarna på ovanstående diagram. De min-vikter som nuvarande regler anger finns angivna för respektive biltyp. Det måste här påpekas att vikt/effekt inte enbart är styrande för en enskild bils prestanda. Väghållningen är av stor betydelse med de begränsade effekter VOC Racing levererar. Förarens betydelse är dessutom avgörande för ekipagets sammantagna konkurrenskraft i klassen.
Denna information är därför bara avsedd att bättre belysa en aspekt i regelskrivandets svåra konst. Målsättningen för reglerna gällande VOC Racing är att på bästa sätt skapa så rättvisa förhållanden som är möjligt för i grunden väldigt olika biltyper.

2014 NÄRMAR SIG :-)

Vi har precis avslutat säsongen 2013 så det känns kanske inte jättenära med 2014, men det är nu vi har intryck och åsikter fräscht i minnet. Bäst att smida medan järnet är varmt! Vi vill flagga för en sammankomst i november.

VOC Racing planerar för en träff där vi diskuterar bra och dåligt under 2013 men ännu viktigare, vad kan vi göra bättre 2014! Plats kommer att bli ”någonstans mitt emellan”, så det passar så många som möjligt. Närmare info kommer inom kort.

Har du saker du vill ventilera så skicka gärna det till Laban som är sammankallande och koordinator. ordf@sskracing.com

Några saker som sannolikt kommer att diskuteras är: Förarförening/teknikgrupp, poängfördelning, intäkter, utgifter, nya förare o.s.v. Ambitionen är att det ska finnas en dagordning innan mötet. Hjälp till att fylla på den. Dina åsikter och idéer är viktiga!

Funderar du på att börja köra VOC är du naturligtvis välkommen att höra av dig för att få del av info.

På återhörande!

/VOC Racing