månadsarkiv: december 2013

FÖRARFÖRENING

VolvoCupen är en klass för olika Volvomodeller. Tanken är att man ska kunna tävla med olika modeller, på lika villkor.

Klassen drivs av Stockholms Sportvagnsklubb–SSK. VolvoCupen är den största klassen och den erbjuder amatörer och nybörjare möjligheter att tävla på rättvisa och ekonomiskt försvarbara villkor. Den har även fostrat många framgångsrika förare genom åren.

Lördagen den 23 november träffades ett 20-tal personer för att diskutera hur VolvoCupen kan stärkas och profileras för att förbättra förarnas och intressenters möjligheter att utveckla klassen.

Mötet kom att behandla ett stort antal frågeställningar, där kreativiteten till nya lösningar kom att överträffa förväntningarna. Ett antal konkreta förslag gällande marknadsföring, sponsorstöd, ekonomi och tekniska reglementen kommer att gås igenom den närmsta tiden.

Vid mötet beslutades att bilda en förarförening med följande personer i styrelsen.

Ordförande Håkan Malmborg
Jan Johansson
Tekniskt reglemente Mikael Pettersson
IT Anders Rhåhult
Sponsor Mats Gille, 0733 60 12 23
PR Magnus Krokström
Stefan Larsson

Föreningen kommer fortlöpande att lägga ut information på hemsidan och facebook. (VolvoCupen)

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på hemsidan under Kontakter som kommer inom kort.

// Styrelsen för VolvoCupen

Förändringar i VOC reglementet för 2014

SSK / Stockholms Sportvagnklubb har haft ett styrelsemöte den 2 december som bland annat diskuterades några förändringar i reglerna för VOC racing som vi har lämnat in till förslag tidigare.

Förklaringen som vi fick från en av ledarmötena var att ge de som bygger nya bilar och de som går igenom sina bilar under vintersäsongen får en snabb respons på resultatet av hur SSK diskuterade.

Därmed det snabba telefonsamtalet om vilka förändringar i regelverket som kommer att gälla för 2014.

SSKs styrelse bestämde följande att inte göra några större förändringar i nuvarande regler för VOC racing under innevarande regelperiod.

SSK kommer att skriva ner och ge ut regelförändringarna i skrift i mitten av januari på www.sskserien.se hemsida.

Vad som bestämdes är att:
• Ingen förändring på Volvo 850 reglementet
• Viktförändring för S 40 reglementet
• Byte av grenrör och insug för 940 reglementet kommer att godkännas.

Beslutet var enhetligt i SSKs styrelse

// Styrelsen i VOC Racing