månadsarkiv: december 2015

TEKNISKT REGLEMENTE 2016

SSK meddelar att de Tekniska Reglementena för VolvoCupen endast kommer att få små justeringar till 2016. Det är Inga stora förändringar utan snarare anpassningar efter verkligheten.

– Det är viktigt att hålla förändringar vid ett minimum, säger SSK:s ordförande Micael Ericsson. Annars byggs ”måstelistan” på från år till år och rätt vad det är så blir det alldeles för avancerat och dyrt att bygga en VolvoCup-bil.

Reglementena ses nu över och kommer att publiceras så fort det är möjligt.
NYTT 28/1 – 850 S/V/C70 och S60-reglementet är nu publicerat. Klicka här eller på ”INFO TEKNIK ovan.

Det står inte i reglementet men de bilar som är modifierade i främre fjäderbenstornen mer än det som är tillåtet, får lov att köra 2016 utan att behöva ”bygga tillbaka”. Man måste dock  iaktta de maxvärden som satts för camber- och caster/fjäderbenslutning. Till säsongen 2017 måste alla bilar vara i enlighet med gällande reglemente.

Har du frågor om byggnation eller vad som är tillåtet, kontakta SSK Teknik.