Förtydligande om vikten för S40

Med anledning av att det finns frågetecken kring SSKs beslut om vikten för S40, vill vi förtydliga vad vi skrev i vårt senaste brev nu i februari. Vi skrev så här:

”Stockholms Sportvagnsklubb (…) har haft ett avstämningsmöte och för VolvoCupens del handlade detta mest om att diskutera en eventuell justering av reglementet. Det som stod överst var en ev. viktjustering uppåt av S40-bilarna efter modellens resultat under säsongen. Mötet kom fram till att lämna frågan för utvärdering under kommande säsong och då i första hand under den första testhelgen innan allt drar igång på riktigt. För dig som redan tävlar i VolvoCupen vill vi understryka betydelsen av att din bil har rätt och reglementsriktig vikt vid alla tillfällen den vistas på banan. Inget nytt egentligen, men vi strävar efter så rättvisa tävlingar som möjligt och därför är det extra viktigt att alla sköter detta på ett korrekt sätt. Visar det sig sedan att en justering behöver göras, kommer detta att ske under den första eller andra tävlingen i år.”

Vi är ledsna om vi inte har varit tillräckligt tydliga med vad som gäller för S40 och vikten inför säsongsstarten. SSK har beslutat att lägga på 38 kg för att balansera resultatet från förra säsongen, men man har också sagt att man kommer att bedöma S40:s konkurrenskraft under i första hand den första testhelgen och därför är det viktigt att ni som vill tävla i S40 lastar i dessa 38 kg, så att ni testar med rätt vikt i bilen. Med testresultatet som utgångspunkt, har SSK lovat att ta ett beslut om den slutliga vikten på för S40 under den första eller andra tävlings-helgen.

Nu är det bara ca 40 dagar kvar. Vi ses snart!