TEKNISKT REGLEMENTE 2016

SSK meddelar att de Tekniska Reglementena för VolvoCupen endast kommer att få små justeringar till 2016. Det är Inga stora förändringar utan snarare anpassningar efter verkligheten.

– Det är viktigt att hålla förändringar vid ett minimum, säger SSK:s ordförande Micael Ericsson. Annars byggs ”måstelistan” på från år till år och rätt vad det är så blir det alldeles för avancerat och dyrt att bygga en VolvoCup-bil.

Reglementena ses nu över och kommer att publiceras så fort det är möjligt.
NYTT 28/1 – 850 S/V/C70 och S60-reglementet är nu publicerat. Klicka här eller på ”INFO TEKNIK ovan.

Det står inte i reglementet men de bilar som är modifierade i främre fjäderbenstornen mer än det som är tillåtet, får lov att köra 2016 utan att behöva ”bygga tillbaka”. Man måste dock  iaktta de maxvärden som satts för camber- och caster/fjäderbenslutning. Till säsongen 2017 måste alla bilar vara i enlighet med gällande reglemente.

Har du frågor om byggnation eller vad som är tillåtet, kontakta SSK Teknik.