Effektmätning VOC Racing

Det tekniska reglementet för VOC Racing är under revidering för den kommande perioden 2014-16. För att få ett bättre underlag vad gäller effekter och eventuellt behov av justering av min-vikter har effektprov genomförts.
Genom välvilligt bemötande från Trollspeed i Trollhättan kunde därför tre olika bilar köras på deras väl kalibrerade rullar. Torsdagen 10 oktober genomfördes därför mätning av tre olika biltyper inom en tidsrymd av cirka två timmar. De bilar som kördes var:

Bil Ägare Resultat Min vikt
Volvo 940 Jan Johansson max 156,9 hk/205 Nm 1 180 kg
Volvo S40 Marcus Larsson max 169,8 hk/196 Nm 1 152 kg
Volvo 855 Micke “Lången” Pettersson max 170,3 hk/229 Nm 1 265 kg

VOC Compare
VOC 940
VOC S40
VOC 850

Effekt och moment visas sammanlagrat för alla tre bilarna på ovanstående diagram. De min-vikter som nuvarande regler anger finns angivna för respektive biltyp. Det måste här påpekas att vikt/effekt inte enbart är styrande för en enskild bils prestanda. Väghållningen är av stor betydelse med de begränsade effekter VOC Racing levererar. Förarens betydelse är dessutom avgörande för ekipagets sammantagna konkurrenskraft i klassen.
Denna information är därför bara avsedd att bättre belysa en aspekt i regelskrivandets svåra konst. Målsättningen för reglerna gällande VOC Racing är att på bästa sätt skapa så rättvisa förhållanden som är möjligt för i grunden väldigt olika biltyper.