Möte VOC Racing

Mötet blir på Syllerstorpett i Ödeshög.

Start 10:30 med kaffe och fralla
Lunch 12:30
Avslutas vid 15-tiden, allra senast 16:00

Syftet med mötet är att diskutera VOC Racings utveckling, förarförening etc.

Förslag på agenda:

– VOCRacings förarförening (skall vi ha en, och vad ska den göra, arbetssätt, ansvar, ansvarig etc)
– Hur får vi fler förare till klassen?
– Hur får vi in fler klass-sponsorer, aktiviteter tillsammans med sponsorer etc
– Utnyttjande av sponsormedel (vad ska vi använda den pott pengar som vi valt att behålla inom VOC?)
– Tekniska regler inför 2014. Förslag på förändringar i reglementet att lämna till SSK’s styrelse.
– Övriga frågor.

Senast fredagen den 15 nov måste vi veta vilka som avser att äta lunch så att vi kan
beställa maten. Anmälan görs till ordf@sskracing.com.

Notera att mötet avser att diskutera VOC Racing, inte SSK, och Laban och Magnus är inte
där som representanter för SSK utan som intressenter i VOC Racing.