Förändringar i VOC reglementet för 2014

SSK / Stockholms Sportvagnklubb har haft ett styrelsemöte den 2 december som bland annat diskuterades några förändringar i reglerna för VOC racing som vi har lämnat in till förslag tidigare.

Förklaringen som vi fick från en av ledarmötena var att ge de som bygger nya bilar och de som går igenom sina bilar under vintersäsongen får en snabb respons på resultatet av hur SSK diskuterade.

Därmed det snabba telefonsamtalet om vilka förändringar i regelverket som kommer att gälla för 2014.

SSKs styrelse bestämde följande att inte göra några större förändringar i nuvarande regler för VOC racing under innevarande regelperiod.

SSK kommer att skriva ner och ge ut regelförändringarna i skrift i mitten av januari på www.sskserien.se hemsida.

Vad som bestämdes är att:
• Ingen förändring på Volvo 850 reglementet
• Viktförändring för S 40 reglementet
• Byte av grenrör och insug för 940 reglementet kommer att godkännas.

Beslutet var enhetligt i SSKs styrelse

// Styrelsen i VOC Racing