FÖRARFÖRENING

VolvoCupen är en klass för olika Volvomodeller. Tanken är att man ska kunna tävla med olika modeller, på lika villkor.

Klassen drivs av Stockholms Sportvagnsklubb–SSK. VolvoCupen är den största klassen och den erbjuder amatörer och nybörjare möjligheter att tävla på rättvisa och ekonomiskt försvarbara villkor. Den har även fostrat många framgångsrika förare genom åren.

Lördagen den 23 november träffades ett 20-tal personer för att diskutera hur VolvoCupen kan stärkas och profileras för att förbättra förarnas och intressenters möjligheter att utveckla klassen.

Mötet kom att behandla ett stort antal frågeställningar, där kreativiteten till nya lösningar kom att överträffa förväntningarna. Ett antal konkreta förslag gällande marknadsföring, sponsorstöd, ekonomi och tekniska reglementen kommer att gås igenom den närmsta tiden.

Vid mötet beslutades att bilda en förarförening med följande personer i styrelsen.

Ordförande Håkan Malmborg
Jan Johansson
Tekniskt reglemente Mikael Pettersson
IT Anders Rhåhult
Sponsor Mats Gille, 0733 60 12 23
PR Magnus Krokström
Stefan Larsson

Föreningen kommer fortlöpande att lägga ut information på hemsidan och facebook. (VolvoCupen)

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på hemsidan under Kontakter som kommer inom kort.

// Styrelsen för VolvoCupen