KONTAKT/PRESS

 

Loggor finns nedan i png-, jpg- eller gif-format.
Storlekar 3313x1551px (stor) och 200x94px.
VIKTIGT! Loggor får inte ändras annat än till storlek. Skalning/zoomning görs alltid proportionellt.

Dekaler Web Office
VolvoCupen.eps (3313×1551) X
VolvoCupen_200.png (200×94) X
VolvoCupen.png (3313×1551) X
VolvoCupen_200.jpg (200×94) X X
VolvoCupen.jpg (3313×1551) X X
VolvoCupen_200.gif (200×94) X
VolvoCupen.gif (3313×1551) X
KONTAKTER
Teknik vid bilbygge Mikael Pettersson
Kontaktman i SSKs styrelse SSK-styrelsen
Tekniskt reglemente teknik@sskracing.com
Allmän info Filipe Skagerfält